Wat is speltherapie?

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen.

Voor veel kinderen is het lastig om woorden te geven aan gedachten en gevoelens. Kinderen verwerken hun dagelijkse en bijzondere gebeurtenissen in hun spel.

Tijdens speltherapie speelt het kind samen met de speltherapeut in de spelkamer. Hier krijgt het kind de ruimte om zijn emoties, wensen, gedachten en dilemma's te uiten. Het kind bepaalt zelf hoe het spel gespeeld wordt. De speltherapeut ondersteunt het kind en verwoordt wat er gebeurt. Zo ontdekt het kind zijn krachten en leert het om te gaan met de verwerking van pijn en verdriet in nieuwe (thuis)situaties en te oefenen met nieuw gedrag.