Hoe meldt u een kind aan voor therapie?

Ouders kunnen hun kind rechtstreeks aanmelden, zowel op eigen initiatief als na doorverwijzing van de huisarts, psycholoog of school.

Na de aanmelding vindt het intake gesprek plaats, alleen met de ouder(s)/verzorger(s). Hierin vertelt u wat de reden is van aanmelding en kunt u uw zorgen delen. Ook vertelt u het levensverhaal van uw kind. De therapeut stelt aanvullende vragen om een goed beeld van uw kind te krijgen, waarna er een aanmeldformulier wordt ingevuld.

Na het gesprek volgen 3 tot 5 spelobservaties. Er wordt een veilige en vertrouwde relatie opgebouwd tussen kind en therapeut. De therapeut ondersteunt het kind in zijn spel en krijgt een beeld van de wijze waarop het kind zijn dagelijkse wereld ervaart. Soms is het voldoende om handvatten mee te geven aan ouders. Als er voor het kind meer nodig is, kan de therapie starten.

De therapie vindt plaats in de spelkamer in Eindhoven. Kinderen vinden het fijn om structuur en ritme te hebben. Daarom vindt de therapie op een vaste dag in de week en op hetzelfde tijdstip plaats.

Vertrouwen

Wanneer er vertrouwen is tussen kind en de therapeut, durft een kind het spel te laten zien wat hem of haar het meest bezighoudt. Dan wordt duidelijk welk thema speelt bij het kind. Langzaam komt het kind tot rust en gelooft steeds meer in het eigen handelen. Ook buiten de spelkamer.

Als het kind vaak genoeg heeft gespeeld en niet meer belemmerd wordt in zijn ontwikkeling, komt het einde van de therapie in zicht. Wanneer het kind, ouders en de therapeut het samen eens zijn dat het kind zelfstandig verder kan, wordt de therapie afgebouwd. De laatste sessie staat in het teken van afscheid nemen.