Ouderbegeleiding

Telkens na ongeveer vijf spelsessies bespreek ik mijn bevindingen met u als ouders of verzorgers. Doel van deze gesprekken is om u te betrekken bij de therapie van het kind. Uw kind verwerkt en leert veel in de spelkamer en zal zich mogelijk thuis anders gaan gedragen. Als je begrijpt wat er gebeurt in de spelkamer, is het ook makkelijker om de veranderingen van je kind thuis te begrijpen. Waar nodig geef ik inzicht in het gedrag van uw kind en kijken we wat uw kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. U kent uw kind het allerbeste en dat maakt u belangrijk in het hele proces.