Tarieven en vergoedingen

Kennismakingsgesprek kosteloos en vrijblijvend

  • Intakegesprek € 55,00
  • Speltherapiesessie € 60,00
  • Oudergesprek € 55,00
  • Verslag (op verzoek) € 55,00

U kunt een afspraak afzeggen of verplaatsen, dit dient u echter minimaal 24 uur van tevoren te doen.

Vergoedingen

Vanuit de jeugdwet is vergoeding door de gemeente mogelijk. Ik heb een contract met de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts of het CJG/CMD in je gemeente nodig. Woon je niet in een van deze gemeentes, informeer voor eventuele mogelijkheden bij het CJG van je eigen gemeente.

Speltherapie wordt door veel zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering onder de noemers: alternatief; complementair of psychologische zorg.

Het is verstandig om vooraf te informeren of u voor vergoeding in aanmerking komt en tot welk bedrag. Of kijk op de site van de FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen) voor actuele informatie over vergoedingen.

De volgende gegevens zijn belangrijk bij het declareren van de therapie bij uw zorgverzekeraar:

Kandidaatsregistratie nummer FVB: 108629

PGB

Voor sommige kinderen, bestaat de mogelijkheid om een PGB aan te vragen. Of een kind voor PGB in aanmerking komt en de hoogte daarvan, wordt beoordeeld door het CIZ.

Belastingdienst:

Als de kosten voor speltherapie niet vergoed worden, kunnen ze worden afgetrokken bij de belastingaangifte onder de post Specifieke Ziektekosten. Vaak heeft u dan wel een verwijzing van bijvoorbeeld de huisarts nodig.

Bijzondere bijstand:

Ouders met inkomen op bijstandsniveau kunnen de kosten voor speltherapie terugvragen bij de sociale dienst van de eigen gemeente in het kader van de Bijzondere Bijstand.

Praktisch

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten (NVVS). Ik handel volgens de richtlijnen van de beroepscode van de Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten. De NVVS is aangesloten bij de FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen). FVB

In geval van klachten is het advies om uw onvrede eerst met de therapeut te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Lukt dat niet, dan kunt u zich richten tot de onafhankelijke klachtenprocedure van het NIBIG en voor tuchtzaken tot het TCZ (RBCZ).